Blog

เผาหุ่น “วราวุธ” หน้าหอศิลป์ สาปส่งรัฐบาลทำร้ายชาวบางกลอย

ไฟลุกโชน! เผาหุ่น “วราวุธ” หน้าหอศิลป์ พร้อมอธิษฐาน 1 นาที สาปส่งรัฐบาลทำร้ายชาวบางกลอย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ภาคีเซฟบางกลอยนัดหมายรวมตัวแสดงพลังที่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. มติชนรายงาน จากประเด็นภาครัฐมีความพยายามผลักดันชาวกะเหรี่ยงให้ออกจากบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดินภายในวันนี้เวลา 18.00 น. แม้ว่าเพิ่งมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐ และภาคประชาชนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใน 3 ข้อเรียกร้อง 6 ข้อเสนอ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยประเด็นเร่งด่วนคือการยุติการคุกคามชาวบ้าน เปิดทางให้กลับไปใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม

บรรยากาศตั้งเวลาราว 18.00 น. มีการผลัดกันปราศรัยในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กระทั่งเวลาราว 19.20 น. มีการเผาหุ่นฟางนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณลานหน้าหอศิลป์ กทม. โดยนายธัชพงศ์ แกดำ หรือ บอย วายพีดี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานสาปส่งรัฐบาลชุดนี้ที่กระทำต่อชาวบ้านบางกลอย

เวลา 19.30 น. ผู้จัดกิจกรรมดับไฟบนหุ่นฟาง จากนั้น วงสามัญชน นำโดยนายณัฐพงษ์ ภูแก้ว
หรือแก้วใส ร้องและเล่นกีตาร์เพลง ‘ใจเดียวกัน’ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวปกากะญอ ซึ่งมีความเป็นคนเท่ากับทุกๆ คนบนผืนแผ่นดินนี้

โดยประกาศยุติกิจกรรมเมื่อเวลาประมาณ 19.40 น